O nas


Poslanstvo inštituta je podpora, zdravljenje, svetovanje in izobraževanje s področja duševnega zdravja otrok, mladostnikov, mladih odraslih in družin po principu celostnih strokovnih (s študijami podprti) in učinkovitih pristopov. Vodja inštituta je zdravnica Ana Tkavc Zajkesković, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije (pedopsihiater) z ustrezno psihoterapevtsko izobrazbo. V Inštitutu deluje tudi klinična psihologinja Alenka Fifolt Lukan. Ta edinstven tim visoko izobraženih strokovnjakov poskrbi za timsko obravnavo vas ali vašega otroka oziroma mladostnika.
V okviru Inštituta delujeta zasebna specialistična dejavnost brez koncesije  (samoplačniška ambulanta) s področja otroške in mladostniške psihiatrije (pedopsihiatrija) in kliničnopsihološka ambulanta (diagnostika in terapija).

Vsa naša srečanja lahko potekajo tudi v angleškem jeziku ali preko spletnih avdio-video komunikacijskih tehnik.

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje zdravje kot »… stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja/ugodja in ne zgolj kot stanje odsotnosti bolezni ali betežnosti/nemoči«. Iz tega sledi, da je zdravje eno samo in da je ločevanje med telesnimi, duševnimi in socialnimi vidiki zdravja mogoče zgolj na teoretični ravni. Dobro duševno zdravje je temelj zdravja nasploh.

Naše prednosti


Dostopnost

Zaupnost

Timsko delo

Strokovnost

Stalnost

Izkušnje

Učinkovitost

Visoka kakovost storitev

Znanje

Storitve


Obravnava - pedopsihiater

Specialist otroške in mladostniške psihiatrije obravnava otroke, mladostnike in mlade odrasle z  duševno motnjo …

Preberi več

Obravnava – klinični psiholog

Kliničnopsihološka obravnava zajema kliničnopsihološko oceno (diagnostika) in formulacijo ter različne vrste intervencij …

Preberi več

Individualna psihoterapija

V Inštitutu za duševno zdravje izvajamo individualno psihoterapijo otrok, mladostnikov in mladih odraslih po metodi …

Preberi več

Spletna avdio-video srečanja

Obdobje pandemije nam je razširilo možnosti uporabe naprednejših informacijskih in telekomunikacijskih orodij…

Preberi več

Skupinska psihoterapija

Skupinska psihoterapija mladostnikov in mladih odraslih poteka v skupini. Izvajamo skupinsko psihoterapijo …

Preberi več

Sistemska družinska psihoterapija

Družinska psihoterapija lahko poteka s posameznikom ali z različnimi družinskimi člani oziroma pomembnimi osebami…

Preberi več

Vzgojno svetovanje staršem

Skupaj z vami vam pomagamo pri razumevanju ter prepoznavanju otrokovih potreb in vedenj, pa tudi pri prepoznavanju…

Preberi več

Učenje tehnik sproščanja

Predstavimo učinkovite tehnike sproščanja (dihalne vaje, prizemljitev, čuječnost, meditacija ipd.) in skupaj…

Preberi več

Igralna psihoterapija otrok

Igralna psihoterapija je namenjena otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, starimi od 4 do 11 let…

Preberi več

Duševno zdravje


Raziskave s področja duševnega zdravja kažejo, da še vedno veliko otrok ali mladostnikov ne pride do ustrezne pomoči, saj se ob iskanju pomoči srečajo z najrazličnejšimi ovirami.
Polovica vseh duševnih motenj, ki se pojavijo v življenju posameznika, se začne do 14. leta; do 24. leta naj bi se začele že tri četrtine vseh duševnih motenj. Iz tega sledi, da skrb za duševno zdravje družbe temelji na dobrem duševnem zdravju otrok in mladih.

Najpogostejše težave


  • vedenjske in čustvene težave,
  • hiperkinetične motnje (npr. ADHD),
  • pervazivne razvojne motnje (npr. avtizem, Aspergerjev sindrom),
  • motnje hranjenja,
  • depresivne motnje,
  • reakcije na hud stres,
  • prilagoditvene motnje in
  • druge anksiozne motnje.

Zaposleni


Izjave strank


Kontaktirajte nas