INŠTITUT ZA DUŠEVNO ZDRAVJE

O INŠTITUTU

Dobrodošli na spletni strani Inštituta za 

duševno zdravje.

Poslanstvo inštituta je zagotavljanje celostne podpore duševnemu zdravju otrok, mladostnikov, mladih odraslih in družin. Vodja inštituta je zdravnica, specialistka otroške in mladostniške psihiatrije z ustrezno psihoterapevtsko izobrazbo.

V zaupnem okolju izvajamo z dokazi podprte in učinkovite pristope podpore, zdravljenja, svetovanja in izobraževanja s področja duševnega zdravja.

Naši osnovni cilji so dostopnost, zaupnost, strokovnost, stalnost, učinkovitost in visoka kakovost storitev.

Izvajamo individualne oziroma skupinske psihoterapevtske dejavnosti ter svetovanja in izobraževanja s področja duševnega zdravja za različne interesne skupine. Vsa naša srečanja lahko potekajo tudi v angleškem jeziku ali preko spletnih avdio-video komunikacijskih tehnik.

Inštitut za duševno zdravje
$

Individualna psihoterapija

$

Skupinska psihoterapija

$

Igralna terapija otrok

$

Sistemska družinska psihoterapija

$

Vzgojno svetovanje staršem

$

Učenje tehnik sproščanja

Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje zdravje kot stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja/ugodja in ne zgolj kot stanje odsotnosti bolezni ali betežnosti/nemoči. Iz tega sledi, da je zdravje eno samo. Dobro 

duševno zdravje

je temelj zdravja nasploh.

Mladostnik s težavami duševnega zdravja

Najpogostejše težave s področja duševnega zdravja pri otrocih, mladostnikih in mladih odraslih so:

  • vedenjske in duševne motnje,

  • hiperkinetične motnje (npr. ADHD),

  • pervazivne razvojne motnje (npr. avtizem, Aspergerjev sindrom),

  • motnje hranjenja,

  • depresivne motnje,

  • reakcije na hud stres,

  • prilagoditvene motnje in

  • druge anksiozne motnje.

Raziskave s področja duševnega zdravja kažejo, da še vedno veliko otrok, mladostnikov ali mladih odraslih ne pride do ustrezne pomoči, saj se ob iskanju pomoči srečajo z najrazličnejšimi ovirami. 

Inštitut za duševno zdravje 

je tu za vas, da vam pomagamo čim prej priti do ustrezne strokovne pomoči.

NAŠI PARTNERJI

Inštitut za duševno zdravje partnerji