CELOSTNA PODPORA – psihoterapija

Individualna psihoterapija

Individualno izvajamo

psihoterapijo otrok

mladostnikov in mladih odraslih po metodi AIT (Adolescent Identity treatment), sistemske družinske psihoterapije (SDP) in kognitivno vedenjske psihoterapije (VKT).

Opis AIT: Leta 2000 je Paulina Kernberg s sodelavci predstavila model razumevanja identitetnih težav pri otrocih in mladostnikih. Njen poudarek je bil predvsem na tem, da se loči normalno prisotne identitetne krize v adolescenci od razpršene identitete. Običajno se kriza identitete razvije v normalno, enotno in skladno (konsolidirano) osebnost s fleksibilnim in prilagodljivim psihosocialnim funkcioniranjem. Razpršena identiteta pa je vzrok nastanka osebnostne motnje, ki vodi v širši spekter neprilagojenih in nefunkcionalnih vedenj. Namen psihoterapije smeri AIT je pomoč pri gradnji identitete. Srečanja so praviloma redna, enkrat tedensko oziroma po dogovoru.

Psihoterapija mladostnikov
Skupinska psihoterapija mladostnikov in mladih odraslih

Skupinska psihoterapija

Skupinska 

psihoterapija 

mladostnikov in mladih odraslih poteka v skupini. Izvajamo skupinsko psihoterapijo smeri DBT (dialektična vedenjska psihoterapija).

Opis DBT: Dialektična vedenjska psihoterapija je oblika kognitivno vedenjske psihoterapije. Sestavljena je iz multimodalnega programa. Osnovni princip je, da se v psihoterapiji sprejema posameznika, takšen kot je in se mu nudi pomoč k spremembi. DBT izgradi boljšo odpornost na preplavljanje občutkov in daje praktična orodja, ki pomagajo ljudem pri tem. Srečanja so redna, praviloma enkrat tedensko ali na 14 dni.

Igralna psihoterapija otrok

Igralna psihoterapija

je namenjena otrokom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, starimi od 4 do 11 let. Psihoterapevtska srečanja potekajo individualno.

Igralna terapija otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami
Psihoterapija družine

Sistemska družinska psihoterapija (SDP)

Družinska psihoterapija lahko poteka s posameznikom ali z različnimi družinskimi člani oziroma pomembnimi osebami.

Opis SDP: Pri sistemski družinski psihoterapiji gre za celosten pristop k razumevanju stisk in težav posameznika. Sistemska družinska psihoterapija ob upoštevanju značilnosti posameznega družinskega člana, njegovega psihosocialnega razvoja ter bioloških in dednih dejavnikov, raziskuje tudi vplive zunanjega okolja, dinamike družine in medosebnih odnosov znotraj in zunaj družine. Srečanja so redna. Pogostost le-teh pa prilagodimo glede na vaše potrebe.

Vzgojno svetovanje staršem

Skupaj z vami vam pomagamo pri razumevanju ter prepoznavanju otrokovih potreb in vedenj, pa tudi pri prepoznavanju in učenju odzivanja staršev/skrbnikov na otroka. To je zgodnja intervencija, ki v središče ne postavlja otrokovega vedenja, temveč se osredotoča na odnos med otrokom in starši oziroma odraslimi. Cilji: pomoč staršem/skrbnikom pri gradnji usklajenega in varnega odnosa z otrokom, pomagati staršem, da pridobijo orodja za spremljanje in vzgajanje otroka, ki niso prilagojena le določeni starosti otroka, ampak jih lahko uporabijo tudi v drugačnih situacijah. Svetovanje je primerno tudi kot priprava na starševstvo in poteka v skupini ali individualno.

Vzgojno svetovanje staršev pri razumevanju otrok
Učenje tehtnih sproščanja

Učenje tehnik sproščanja

Predstavimo učinkovite

tehnike sproščanja

(dihalne vaje, prizemljitev, čuječnost, meditacija ipd.) in skupaj z vami najdemo najustreznejšo tehniko sproščanja za vas.

Spletna avdio-video srečanja

Obdobje pandemije nam je razširilo možnosti uporabe naprednejših informacijskih in telekomunikacijskih orodij. Ovire pri iskanju pomoči s področja duševnega zdravja so lahko tudi pomanjkanje časa, fizična oddaljenost od ustreznih ustanov ali predolge čakalne vrste, strah pred stigmatizacijo, pomanjkljiva informiranost in drugo. Vendar nam uporaba spletnih avdio-video srečanj lahko pomaga premostiti nekatere izmed naštetih ovir pri iskanju pomoči. Spletna psihoterapija je dostopna, varna, enostavna in diskretna, saj lahko poteka tudi iz vašega doma.

Spletna avdio in video srečanja