Individualna psihoterapija

V Inštitutu za duševno zdravje izvajamo individualno psihoterapijo otrok, mladostnikov in mladih odraslih po metodi AIT (Adolescent Identity treatment), sistemske družinske psihoterapije (SDP), kognitivno vedenjske terapije (VKT) in transakcijske analize (TA).
Opis AIT: Leta 2000 je Paulina Kernberg s sodelavci predstavila model razumevanja identitetnih težav pri otrocih in mladostnikih. Njen poudarek je bil predvsem na tem, da se loči normalno prisotne identitetne krize v adolescenci od razpršene identitete. Običajno se kriza identitete razvije v normalno, enotno in skladno (konsolidirano) osebnost s fleksibilnim in prilagodljivim psihosocialnim funkcioniranjem. Razpršena identiteta pa je vzrok nastanka osebnostne motnje, ki vodi v širši spekter neprilagojenih in nefunkcionalnih vedenj. Namen psihoterapevtske smeri AIT je pomoč pri gradnji identitete. Srečanja so praviloma redna, enkrat tedensko oziroma po dogovoru.