Sistemska družinska psihoterapija

Družinska psihoterapija lahko poteka s posameznikom ali z različnimi družinskimi člani oziroma pomembnimi osebami.
Opis SDP: Pri sistemski družinski psihoterapiji gre za celosten pristop k razumevanju stisk in težav posameznika. Sistemska družinska psihoterapija ob upoštevanju značilnosti posameznega družinskega člana, njegovega psihosocialnega razvoja ter bioloških in dednih dejavnikov, raziskuje tudi vplive zunanjega okolja, dinamike družine in medosebnih odnosov znotraj in zunaj družine. Srečanja so redna. Pogostost le-teh pa prilagodimo glede na vaše potrebe.