Vzgojno svetovanje staršem

Skupaj z vami vam pomagamo pri razumevanju ter prepoznavanju otrokovih potreb in vedenj, pa tudi pri prepoznavanju in učenju odzivanja staršev/skrbnikov na otroka. To je zgodnja intervencija, ki v središče ne postavlja otrokovega vedenja, temveč se osredotoča na odnos med otrokom in starši oziroma odraslimi. Cilji: pomoč staršem/skrbnikom pri gradnji usklajenega in varnega odnosa z otrokom, pomagati staršem, da pridobijo orodja za spremljanje in vzgajanje otroka, ki niso prilagojena le določeni starosti otroka, ampak jih lahko uporabijo tudi v drugačnih situacijah. Svetovanje je primerno tudi kot priprava na starševstvo in poteka v skupini ali individualno.